Search form

Lúkas 14:20

20Anɛfú arɛm bɛ, ‘Nɛ́nɛ kɛ mbáy ngɔrɛ́. Mpú kwáy yɛ bɛ́twɔ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index