Search form

Lúkas 17:13

13Bábho bɛbɨk mándɛmɛ nɔkɔ bɛ́, “Yesu, Ɛta, ghɔ́ bhɛsɛ ntínso.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index