Search form

Lúkas 17:17

17Yesu arɛm yɛ bɛ, “Pú bǒ bati byo kɛ mbúú? Abhɛ́nɛ́fú bati nɛ́nɛ́namɔt báchí fá?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index