Search form

Lúkas 17:18

18Ndiɛrɛ kɛnkɔ̌ nɛ aywǐntí kɛ ápɛ́rɛ́nsɛm bɛbɨti Mandɛm-ɛ́?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index