Search form

Lúkas 19:25

25Bárɛ́m ntá yi bɛ, ‘Acha, pú yi abhɔŋ bɛbhǎ byo?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index