Search form

Lúkas 2:3

3Yɛ̌ntɨkɨ mmu arɔk ɛyi ɛtɔk ndu bɛsɨŋ nnyɛ́n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index