Search form

Lúkas 2:30

30mbɔnyunɛ nnáŋ ngɔ nɛ amɨ́k mmu anɛ ɔ́tó bɛ ampɛmɛ bhɛsɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index