Search form

Lúkas 20:40

40Yɛ̌ mmu kɛpɛrɛ mɔ bɛ́bhɛp yi yɛ̌nyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index