Search form

Lúkas 20:43

43kpatɛ nkʉ bǒmpap abhɛ mándɔp mbɔ ɛnɔk

ɛnɛ chɔŋ ɔ́nyàŋa bɛkak arɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index