Search form

Lúkas 22:28

28“Bě kɛ̌ bǎté nɛ mɛ ndǔ bɛsɔŋɔri bha mɛnkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index