Search form

Lúkas 22:68

68nɛ mbák mbɛ́p bé ɛnyɨŋ, bapú kɛmɛ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index