Search form

Lúkas 22:9

9Bábhɛp yi bɛ, “Ɔ̌yàŋ sɛ́ntóŋtí yɔ́ fá?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index