Search form

Lúkas 23:16

16Chɔŋ nchyɛ́ ɛyɔŋ bɛ mándɛ́n yi, mámfɛrɛ yi amɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index