Search form

Lúkas 24:2

2Bághɔ́ bɛ ntay ɛnɛn anyǔ nnɛm nɛ́rɔp chi nɛpaká nnɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index