Search form

Lúkas 24:31

31Amɨ́k ánɛ́nɛ bhɔ, bárɨ́ŋɨ yɛ bɛ chi yi. Kɛ anɛmsi bhɔ́ bɛsí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index