Search form

Lúkas 3:24

24Héli mmɔ̌ Mátat, Mátat mmɔ̌ Lɛ́vi, Lɛ́vi mmɔ̌ Mɛ́lki, Mɛ́lki mmɔ̌ Jánai, Jánai mmɔ̌ Josɛ́f,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index