Search form

Lúkas 3:25

25Josɛ́f mmɔ̌ Matátias, Matátias mmɔ̌ Ɛ́mɔs, Ɛ́mɔs mmɔ̌ Náhum, Náhum mmɔ̌ Ɛ́sli, Ɛ́sli mmɔ̌ Nágai,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index