Search form

Lúkas 3:28

28Nɛ́ri mmɔ̌ Mɛ́lki, Mɛ́lki mmɔ̌ Ádi, Ádi mmɔ̌ Kósam, Kósam mmɔ̌ Ɛlmádam, Ɛlmádam mmɔ̌ Ɛ́r,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index