Search form

Lúkas 3:29

29Ɛ́r mmɔ̌ Jóshua, Jóshua mmɔ̌ Ɛliɛ́sa, Ɛliɛ́sa mmɔ̌ Jórim, Jórim mmɔ̌ Mátat, Mátat mmɔ̌ Lɛ́vi,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index