Search form

Lúkas 3:34

34Júda mmɔ̌ Jekɔ́p, Jekɔ́p mmɔ̌ Áisek, Áisek mmɔ̌ Ábraham, Ábraham mmɔ̌ Tɛ́ra, Tɛ́ra mmɔ̌ Náhɔ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index