Search form

Lúkas 3:35

35Náhɔ mmɔ̌ Sɛ́rug, Sɛ́rug mmɔ̌ Réu, Réu mmɔ̌ Pɛ́lɛk, Pɛ́lɛk mmɔ̌ Ɛ́ba, Ɛ́ba mmɔ̌ Shɛ́la,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index