Search form

Lúkas 3:36

36Shɛ́la mmɔ̌ Kaínan, Kaínan mmɔ̌ Afásad, Afásad mmɔ̌ Shɛ́m, Shɛ́m mmɔ̌ Nóa, Nóa mmɔ̌ Lámɛk,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index