Search form

Lúkas 4:12

12Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɛkáti ɛ́rɛ̀m bɛ, ‘Ɔ́kɛ́ mɔ Mandɛm Acha ywɛ.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index