Search form

Lúkas 4:13

13Satan ámɔ́ nɔ́kɔ́ Yesu ndǔ bɛyǎ babhi kɛkɛ́m yi, arɔ kpɨ́k yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index