Search form

Lúkas 4:30

30Kɛ ayibhiri mmʉɛ́t, anɔnɛ, afʉɛ́t nɛntɨ nap arɔk ɛbhakayi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index