Search form

Lúkas 5:28

28Lɛ́vi afate, arɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ, abho bɛkoŋo Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index