Search form

Lúkas 5:38

38Bábhɔŋ bɛfyɛ mmɛ̌m bakɔ chi amɛm ɛbhǎ mmɛ́m ɛnɛ́ ɛkɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index