Search form

Lúkas 6:44

44Bárɨŋɨ ɛrɨ́tí ɛnɔk chí ndǔ kɛpɛm ɛki. Bápú rɔŋ ndu támfáŋ mánkɔ́k nɛpɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index