Search form

Lúkas 7:46

46Ɔbhɨ́kɨ́ wati mɛ ntí nɛ bawɛt kɛ yí ǎwati mɛ bɛkak nɛ bawɛrɛ́riɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index