Search form

Lúkas 7:48

48Yesu arɛm yɛ ntá mɔ́ngɔrɛ́ wu bɛ, “Mfóŋórí bɛbʉ́ ɛbhɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index