Search form

Lúkas 8:44

44Afú Yesu ansɛm, atɔti amɛm bɛyǎ bhó kpát arɔk atɔk nkokoŋ nkú yi. Tɛ́mté wu, manǒŋ mɔ asiɛ́p.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index