Search form

Lúkas 9:25

25Ntɨkɨ nsáy mmu ábhɔ́ŋ mbák abhɔŋ mmɨk nkɛm kɛ anɛ́m nɛpɛ́m ɛni? Yɛ̌nyɨŋ ɛ́pú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index