Search form

Lúkas 9:47

47Yesu arɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bɔ bakaysi. Ɛ́kʉ asɔt mandú mmɔ́, ate nɛpakámʉɛt ɛni.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index