Search form

Mák 1:26

26Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́nyɨkɨsi yi gbogbǒgbok, ɛ́bɨk nɛ bɛtaŋ, ɛ́rɔ́ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index