Search form

Mák 1:36

36Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, Símun nɛ mamʉɛrɛ bhi báfú báré yaŋ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index