Search form

Mák 10:12

12nɛ ngɔrɛ́ anɛ árɔ́ nnɛ́m abháy achak, akwɛ̌n bɛrwɔp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index