Search form

Mák 10:6

6Sayri sayri, tɛ nɛbhǒmɨk, ‘Mandɛm ághókó nyaka bo, ngɔrɛ́ nɛ mbakanɛm.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index