Search form

Mák 11:22

22Yesu akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Bɔ́ŋ ká nɛka nɛ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index