Search form

Mák 12:11

11Chi Mandɛm Acha kɛ akʉ ɛ́mbak nɔ,

nɛ chí ɛrɛmɛ́ ɛnyɨŋ ntá yɛsɛ́.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index