Search form

Mák 12:15

15Yesu arɨŋɨ bapu amap, abhɛ́p bhɔ bɛ, “Ndaká yí mǎmɔ̀ mɛ? Tɔ́ŋ ká mɛ ɛbhɔ́kɔ́ nkáp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index