Search form

Mák 14:42

42Faté ká, mmu anɛ átí mɛ anáŋ achi kɛ́kwɔ́t. Sɛ́ndɔ́k sɛ́ntɛ́mɛ́rɨ́ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index