Search form

Mák 14:48

48Yesu abhɛ́p bo abhɛn bátwɔ bɛkɛm yi bɛ, “Bátwɔ bɛkɛm mɛ nɛ bɔakparɛnja nɛ nkɨ́k mbɔ bɛ nchí ngɛ́bhɛ́ ntantaŋ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index