Search form

Mák 14:59

59Yɛ̌ nɔ, bɔ́ nkwɔ́ kɛbhák ɛyɔŋ ɛ́mɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index