Search form

Mák 15:9

9Páílet abhɛ́p bɔ́ bɛ, “Bǎyaŋ mfɛ́rɛ́ Mfɔ bo Israɛl amɔ bɛ yi andɔkɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index