Search form

Mák 3:16

16Manyɛ́n bǒnto Yesu bhɔ bati byo nɛ apay achi bɛ, Símun anɛ Yesu áchyɛ́ nnyɛ́n nɛchak bɛ Píta; nɛ

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index