Search form

Mák 3:31

Nnɔ Yesu nɛ bɔ̌mayi

(Mt 12.46-50; Lk 8.19-21)

31Nnɔ Yesu nɛ bɔ̌mayi bátwɔ́ bátee nɛfí, báto ɛyɔŋ bɛ mámbɨ́ŋɨ́ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index