Search form

Mák 4:28

28Mbuɔt anɛ áchí amɨk ǎchak ndǔ mmʉɛt yi ango nɔkɔ, kpát anchyɛ anɛ nkɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index