Search form

Mák 4:39

39Yesu afaté asáy mbʉ́ɛ́p arɛm bɛ, “Mbaŋ ánkwɛn!” Aghati nnyɛ́n bɛ, “Kwɛn tɨ̌!” Mbʉ́ɛ́p ámáy, mbǎŋ akwɛn chák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index