Search form

Mák 5:17

17Bábho yɛ mɛ́nɨkmʉɛt ntá Yesu bɛ ándɔ́ atú ɛtɔk ɛyap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index