Search form

Mák 5:25

25Ngɔrɛ́ amɔt abhak arɛ́ anɛ áfɛ̀rɛ manoŋ ndǔ mamiɛ́ byo nɛ apay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index